Обучението по технологии и предприемачество в началното училище за развитие на рефлексивни способности у учениците

По въпроса за новото в учебните програми по този учебен предмет и в новите учебници е писано твърде много. Голяма част от проучванията сред учителите,